Engelen bestaan en zijn overal om ons heen. Behalve aartsengelen zoals bijvoorbeeld Michaël en Raphaël die vooral voor het grote collectief werken heeft ieder van ons ook een ‘eigen team’ van engelen. Aartsengelen kunnen aangeroepen worden voor onszelf en zoals gezegd voor het grote collectief; groepen mensen of de aarde in haar geheel. Als we aartsengelen voor onszelf aanroepen betekent dit geenszins dat we hen daarmee ‘bezet’ houden ten koste van anderen. Je kunt het zien als grote energieën die zich kunnen uitbreiden zover als nodig is. Voel je dan ook niet bezwaard om welke engel dan ook om hulp te vragen. Daar zijn ze voor! Engelen willen ons graag helpen waar ze kunnen en mogen. Het enige wat voor hen in de weg kan staan is onze eigen vrije wil. Wij mensen hebben ten alle tijden vrije wil. Niemand, inclusief engelen, mag zich daarmee bemoeien. Daarom is het belangrijk om, als je de engelen te hulp vraagt, ze toestemming te geven jou te helpen. Ze zullen zich niet snel op eigen initiatief mengen in ons leven tenzij daar een acute noodzaak voor is. Denk bijvoorbeeld aan de vele verhalen over (auto)ongelukken e.d. waarbij men zoiets zegt als ‘er zat een engeltje op mijn schouder’. Ze kunnen ons lichte duwtjes geven in de ‘juiste’ richting of ons suggesties, ideeën en inzichten influisteren op diverse manieren. Mathilde Santing zingt heel mooi in het lied ‘Inspiratie’; ‘het was de stem van één van ons die jou dat inzicht gaf’. Als wij bereid zijn te luisteren kunnen we de continue stroom van inspiratie horen. Gelukkig hoeven we niet alleen passief te zijn hierin. We kunnen zelf ook om hulp vragen en actief met de engelen werken.

Om hier een volledig overzicht te geven van welke engelen er allemaal zijn gaat wat ver, daar zijn genoeg boeken over geschreven. Vooral Doreen Virtue geeft in mijn ogen een duidelijk beeld van welke engelen er zijn, wat ze kunnen doen en hoe met ze te werken. Om het voor dit artikel kort te houden zet ik graag op een rijtje hoe ik zelf met engelen werk en hoe ik dit aan cliënten in mijn praktijk overbreng.

Je kunt 4 punten in gedachten houden:

–         Aanroeping

–         Formulering van je wens

–         Toestemming geven

–         Dankbaarheid

1.  Aanroeping

Richt je intentie helder en duidelijk op wie je om hulp vraagt. Dit kan in specifieke gevallen aartsengel Michaël zijn als je hem nodig hebt om je aura te zuiveren bijvoorbeeld. Aartsengel Michaël wordt meestal afgebeeld met een brandend zwaard. Je kunt hem vragen of hij met zijn zwaard alle verzwarende energie uit jouw aura wilt verwijderen.

Als je jouw team van engelen wilt aanroepen om je ergens bij te helpen kun je jouw intentie simpelweg richten met de woorden ‘Lieve engelen’. Zelf breid ik de aanroeping meestal uit en deze luidt dan ‘Lieve engelen, gidsen en wezens van licht en onvoorwaardelijke liefde’. Op die manier heb ik voor mijn gevoel iedereen in mijn team aangeroepen die mij zou kunnen helpen. Naast engelen en gidsen van allerlei niveau hebben we ook een leger van natuurwezens aan onze zijde. Denk aan elfjes, draken, kabouters en alles wat je vroeger in de sprookjes tegenkwam. Sprookjes zijn zo gek nog niet 😉

2. Formulering van je wens

Het is heel belangrijk dat je jouw wens duidelijk formuleert met in gedachten de Engelse uitdrukking ‘be careful what you wish for, it might come true’. Onze wensen en gedachten worden steeds sneller gemanifesteerd, het is nu belangrijker dan ooit dat we bewust zijn van wat we denken en uitstralen want wat je uitstraalt krijg je terug. Houd je wens dus helder en simpel. Ik haal er een praktijkvoorbeeld bij van een cliënt van mij. Zij had heel erg last van het lawaai wat haar buren produceerden. Naast een gesprek aangaan met de buren en in gedachten houden dat ze eventueel de woningbouwvereniging kon bellen heeft ze ook de engelen aangeroepen om haar te helpen. Zij had haar wens eerst verwoord als ‘ik wil graag dat mijn buren verhuizen zodat ik rust en stilte heb.’ Dit is niet handig want voor hetzelfde geld verhuizen de buren daadwerkelijk en komt er een nieuw Hell’s Angels clubhonk voor in de plaats. Nu wil ik niet alle Hell’s Angels over één kam scheren maar laten we zeggen dat de kans aanwezig is dat zij meer lawaai maken dan de vorige buren. Mijn cliënt heeft een grotere kans dat zij krijgt wat ze wil als ze het helder en simpel houdt. Waar het om gaat is dat zij rust en stilte wenst dus kan zij het beter  formuleren als volgt ‘ik wil graag rust en stilte ervaren in mijn woonomgeving’. Bedenk van te voren goed waar het werkelijk om gaat voor jou en houd het helder en simpel.

3. Toestemming geven

Zoals gezegd moeten wij mensen toestemming geven aan de engelen vanwege onze vrije wil. Dit kun je doen door na je wens te zeggen ‘ga je gang’. Kijk voor jezelf welke woorden jou het best passen, als je maar toestemming geeft. Zet ze aan het werk! Wees niet bang dat dit respectloos is of een vorm van heiligschennis. Zolang je vanuit liefde en dankbaarheid handelt en je dit uitstraalt is er niets aan de hand.

4. Dankbaarheid

Misschien is dit wel het meest belangrijke punt. Wat je uitstraalt krijg je terug. Als je continu zou klagen over van alles dan stuur je de energie ‘klagen’ uit naar het Universum. Het Universum is neutraal en ‘denkt’ niet maar reageert slechts, het is energie. Wie klaagt krijgt meer om over te klagen. Als je dankbaar bent en dat uitstraalt zul je ervaringen aantrekken waar je dankbaar voor bent. Sluit je wens dus altijd af met dankbaarheid. Houd het simpel. ‘Dank je!’ is alles wat je hoeft te zeggen. Nogmaals, voel voor jezelf welke woorden bij je passen en voor jou werken.

Bovenstaande manier van engelen aanroepen kun je hardop of in gedachten doen, dit maakt niet uit. Het is de intentie die telt. Je kunt voor elke wens de engelen inschakelen. Wees niet bang om ze te ‘belasten’. Ik herhaal; ze zijn er voor ons. Ze helpen ons graag en werken graag met ons samen. Maak je engelen tot vriend en bondgenoot. Bouw een band met ze op zoals je ook in een menselijke vriendschap zou doen. Hoe meer je werkt en leeft met je engelen (en gidsen), hoe meer je zult merken dat je leven een magisch tintje krijgt. Het leven is magisch, wij hoeven dit alleen te beseffen en de magie toe te laten.

Ik sluit dit artikel graag af met mijn wens voor dit moment;

‘Lieve engelen, gidsen en wezens van licht en onvoorwaardelijke liefde, help mij om via dit artikel mensen bewust te maken dat ze met jullie kunnen werken en leven. Laat ze inzien dat ze hun eigen leven kunnen helpen vormgeven. Laat ze de magie van het leven ervaren zoals ik dat ervaar met jullie hulp. Ga je gang en dank je wel!’

©Mariëlle Diemel

Ook te lezen op Nieuwetijdskind.com