Contact

Praktijkruimte
Wateringweg 99
2031 EG  Haarlem

Gratis parkeren op het terrein voor de deur

Telefoon: 06 24 22 18 69
Email: info@mariellediemel.nl

KvK: 51731592
IBAN: NL41INGB0007305322 op naam van Marielle Diemel
BIC code: INGBNL2A

BTW nummer op te vragen via mail of telefoon

Praktijk Mariëlle Diemel

Algemene Voorwaarden voor www.demineralenwinkel.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van De Mineralenwinkel. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Mineralenwinkel is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij De Mineralenwinkel.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met De Mineralenwinkel te mogen claimen of te veronderstellen.

De Mineralenwinkel streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.demineralenwinkel.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De Mineralenwinkel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Ruilen/Retourneren

Elk aangekocht artikel mag zonder opgaaf van redenen geruild of geretourneerd worden mits onbeschadigd en binnen 4 weken na aankoop. Neem alstublieft contact op met de Mineralenwinkel om een eventuele ruil of retournering zo goed mogelijk te laten verlopen.

Langer dan 4 weken na aankoop een produkt ruilen kan eventueel in overleg met de Mineralenwinkel.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.demineralenwinkel.nl op deze pagina.