Het magische jaar 2012 is aangebroken! Hoezo magisch? Omdat we meer en meer onze eigen wereld creëren. Met onze intenties, gevoelens en gedachten. Het jaar 2012 is ‘slechts’ een jaar waarin dat heel erg duidelijk wordt.

De wereld vergaat niet. Er is geen doemscenario. We zullen niet massaal ten onder gaan aan rampen van wereldformaat. Alleen als dat is wat jij graag wilt, als dat is waar je op focust.

Omdat de kracht van creatie zo enorm sterk is geworden en alleen maar toeneemt kun je ook het negatieve in no time realiseren!

Laten we optimaal gebruik maken van onze ratio en het verstandige doen; je hart volgen! Leven vanuit je hart houdt in dat je durft te voelen wat je voelt en daaraan gehoor geeft. Dat je groot durft te dromen en erop vertrouwt dat jij je eigen wensen kunt laten uitkomen.

Door te focussen op wat je graag wilt zien, meemaken en creëren haal je precies die werkelijkheid naar je toe. Dat wat je voedt groeit.

Angsten zijn normaal en soms nuttig. De korte termijn angsten zoals je die zou voelen als je een snelweg besluit over te steken zijn nuttig. Die maken je alert op reëel gevaar en zorgen ervoor dat je handelt op een manier die ervoor zorgt dat je in leven blijft, door bijvoorbeeld terug te komen op je besluit en die snelweg níet over te steken.

De lange termijn angsten zoals angsten met betrekking tot je toekomst (denk aan verlies van financiën, werk, geliefden etc.) zijn geen nuttige angsten, hoewel normaal. De lange termijn angsten komen voort uit het niet kunnen geloven dat je het beste verdient en zijn slechte raadgevers. Door deze angsten te erkennen en er vervolgens voor te kiezen ze te accepteren geef je jezelf de ruimte om te focussen op wat je wél wilt.

Bij elke angst over de toekomst kun je ervoor kiezen te focussen op het tegenovergestelde; dat wat je wél wilt creëren. Daarmee zal je angst steeds verder naar de achtergrond verdwijnen en je positieve focus steeds meer realiteit worden.

Er is zoveel gezegd en geschreven over 2012; een deel daarvan is angst zaaierij. Waar komt dat vandaan?

De Maya’s, Hopi’s en vele andere volken hebben het einde der tijden voorzien en hieraan wordt maar al te graag een angstige interpretatie gegeven. De uitdrukking ‘het einde der tijden’ kan aangevuld worden met de woorden ‘zoals wij die kennen’. De wereld zoals wij die kennen is aan het verdwijnen, we zitten volop in grote veranderingen. En dát is wat er wordt bedoeld naar mijn idee.

Ook in de bijbel wordt gesproken over de Apocalyps en de meest horror-achtige beelden worden hierbij gecreëerd. Wist je dat het woord ‘apocalyps’ vrij vertaald ‘het onthullen van de waarheid’ betekent? Dat is wat er nu gaande is, we zitten middenin de Apocalyps!

Denk aan de Occupy beweging. Je kunt er van vinden wat je wilt maar laten we kijken naar de gemeenschappelijke factor; er wordt eigenlijk gewoon geschreeuwd om de waarheid, hele waarheid en niets dan de waarheid.

Alle klokkenluiders van de afgelopen jaren delen deze gemeenschappelijke behoefte om de waarheid. De meest actuele klokkenluider is de huisarts Hans van der Linde. Deze man heeft openlijk zijn vraagtekens gezet bij het nut van de jaarlijkse griepvaccinaties en de belangenverstrengeling van het RIVM, en dan met name de directeur van infectiebestrijding Roel Coetinho met de farmaceutische industrie. Meneer Coutinho lijkt van 2 walletjes te eten door aan de ene kant te pleiten dat hij ziektes bestrijdt maar aan de andere kant voor verleende diensten wordt betaald door ‘Big Pharma’, de bedrijven die winst maken op het bestaan van ziektes. Het lijkt me logisch dat daar vraagtekens bij worden gezet en je zou denken dat puur de afvraging hoe dit in elkaar steekt legaal is. Ware het niet dat Hans van der Linde door deze openlijke afvraging is aangeklaagd door de staat in de vorm van het RIVM. De huisarts werd gesommeerd zijn uitlatingen terug te nemen en toen hij dit weigerde werd er een dure en vermoeiende bodemprocedure tegen hem aangespannen.

Gelukkig wordt meneer van der Linde gesteund door vele mensen, zowel moreel als financieel, ook uit wetenschappelijke en medische hoek.

Deze hele situatie is wederom een prachtig voorbeeld van de roep om waarheid, de zogenaamde Apocalyps.

Niks om direct bang van te worden dus. Wel iets wat ons hopelijk ertoe aanzet om kritisch te durven denken en vragen te stellen bij wat algemeen geaccepteerd is.

Deze tijden van verandering en nu in het bijzonder het jaar 2012 doen een beroep op de pionier in ons. We worden uitgedaagd anders te denken, voor onszelf te denken én te handelen. Dit lijkt op het eerste gezicht misschien egoïstisch of op zijn minst individueel. Egoïstisch hoeft het zeker niet te zijn maar wel individueel.

Jezelf als een krachtig individu neer durven zetten in deze wereld is wat mij betreft waar het dit jaar veel om zal gaan. In gedachten nemend dat je dat doet vanuit je passie, dat wat jou drijft, waar jij goed in bent. Als iedereen voor zichzelf meer en meer zijn eigen passie ontdekt en daarnaar durft te handelen kunnen we samen een wereld creëren waarin ieder zich op zijn plek voelt. Het respecteren van je eigen plek en tegelijkertijd die van de ander kan magische samenwerking teweegbrengen. Juist door de individualiteit te respecteren ontstaat er ruimte voor een harmonische manier van samen werken, samen leven en samen creëren.

Er wordt in het kader van 2012 in new age kringen veel gesproken over eenheid en het loslaten van de dualiteit. Maar we leven nu eenmaal in een duale wereld waar sprake is van boven en onder, links en rechts, zwart en wit. En gelukkig maar zou ik zeggen! Anders wisten we van voor niet dat we van achter leefden en zouden we links niet zien hoe het rechts ook kan of andersom.

Misschien moeten we in plaats van de dualiteit los willen laten de dualiteit overstijgen. Dan kunnen we zien dat er een middenweg is, dat er grijstinten tussen wit en zwart zijn en dat we niet in extremiteiten hoeven te vervallen. Dat kennen we nu wel.

Door het accepteren van de dualiteit in de wereld en in onszelf brengen we de extremen bij elkaar en ontstaat vanzelf eenheid.

Het einde der tijden zoals wij die kennen is wat ons te wachten staat, waar we middenin zitten. Dat er een datum rond circuleert zoals 21 december 2012 zegt naar mijn idee niet zoveel. Behalve dat er op de winterzonnewende van dit jaar sprake is van een galactische uitlijning die eens in de zoveel duizend jaar voor schijnt te komen denk ik niet dat er precies op die dag heftige dingen gaan gebeuren. Er gebeuren continu ‘heftige dingen’.

Het jaar 2012 en de datum die zoveel wordt genoemd is misschien slechts een tijdsindicatie van de grote veranderingen. Een soort middelpunt in een langgerekte periode. Een periode waarin we overgaan van het ene soort denken naar het andere. Van het denken met je hoofd naar het denken met je hart.

Dit is een tijd waarin we nog meer bewust mogen en gaan worden van onze eigen scheppingskracht. Wacht niet tot de doemscenario’s uit gaan komen en ik zou ook niet wachten totdat de beloofde hemel op aarde verschijnt.

Je kunt elk moment creëren wat je wilt van hemel tot hel. Leg je focus op wat je graag wilt zien en als je merkt dat je toch nog een kleine hel voor jezelf hebt weten te toveren, weet dan dat je elk moment iets nieuws kunt kiezen. No harm done, heaven is waiting.

©Mariëlle Diemel

Dit artikel is ook te lezen op Nieuwetijdskind.com