Op het eerste gezicht hebben die twee niet echt iets met elkaar te maken maar zowel woede als sex komen uit een soort oerkracht, uit je buik. Ze zijn beiden aspecten van jouw levenskracht.
In mijn ervaring is het zo dat als het ene niet in balans is, het andere dat ook niet is. En als het over sex gaat dan heb ik het over je seksuele energie, niet zozeer het hebben er van.
Beiden moeten een goede stroming hebben om je lekker in je vel te voelen. Als het op sex aankomt is het fijn je sexy te kunnen voelen, in contact met je seksualiteit. Niet gehinderd door (oude) schaamte, blokkades of wat dan ook. En als het op woede aankomt is het fijn dat te kunnen voelen zonder dat je er ofwel door overweldigd wordt ofwel je direct de neiging hebt het te onderdrukken. Ook wat woede betreft is een passende doorstroming een vereiste om je lekker in je vel te voelen.
Op zowel woede als sex ligt nog maar al te vaak een taboe, meestal (onbedoeld) ingegeven door onze ouders. In vorige generaties werd er niet vaak openlijk over sex gepraat, en als je al seksuele voorlichting kreeg bleef het voornamelijk bij de fysieke aspecten van waar baby’s vandaan komen. Het ging niet over de gevoelens die bij sex komen kijken en dat je er bijvoorbeeld van hoort te genieten.

Het voelen en uiten van woede is bij de meesten van ons ook geen normaal gegeven geweest in de jeugd. Bij verdriet werd je getroost (hopelijk) maar bij woede werd je waarschijnlijk al gauw meegegeven om rustig te worden, ‘normaal’ te doen. Hoewel iedere ouder natuurlijk zijn of haar uiterste best doet, gaat dat gepaard met datgene wat zij zelf weer hebben meegekregen van hún ouders. Daardoor zijn dit thema’s die we zelf, als volwassenen, onder ogen zullen moeten komen om eventuele oude overtuigingen er af te halen en op een gezonde manier deze oergevoelens te durven ervaren en uiten.

Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met de overtuigingen die we mee hebben gekregen op deze thema’s, we onderzoeken onze voorouderlijke lijn in het doorgeven van de ballast en we gaan de lading die er op zit, en die ons weerhoudt om vrijelijk te voelen, neutraliseren. We gaan onszelf door middel van diverse oefeningen, visualisaties en energetisch werk bevrijden van alles wat ons blokkeert op de thema’s woede en sex, om vrijelijk in ons gevoelsleven te kunnen staan en de levenskracht op alle gebieden weer te laten stromen.

Zaterdag 27 juli van 13:00 tot 15:30, de deur gaat om 12:30 open.

De kosten zijn €44,- per persoon, aanmelden via info@mariellediemel.nl of 0624221869